احداث طولانی ترین تونل جهان
مراحل عملیاتی احداث تونل گوتارد بیس، طولانی ترین و عمیق ترین تونل جهان که در منطقه آلپس سوئیس در جریان است و قرار است سال ۲۰۱۶ به اتمام برسد.