رئیس سازمان غذا و دارو خبر داد
افزایش ٦٧ درصدی داروهای تولید داخل در بازار دارویی کشور/ کاهش 22 درصدی پرداختی از جیب مردم برای دارو

رئیس سازمان غذا و دارو با بیان اینکه سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی کشور در سال‌های 91 و 92 حدود 62 و 61 درصد بوده است، گفت: این میزان در سال 93 به بیش از 67 درصدبالغ شده است.


به گزارش خبرگزاری فارس، رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو در هفته دولت در مورد روند اجرای اقتصاد مقاومتی در این سازمان، جلوگیری از هزینه‌های القایی و عملکرد این سازمان صحبت کرد.
وی گفت: خوشبختانه آمار وضعیت دارو و تجهیزات پزشکی در سال 93 نشان‌دهنده دستیابی سازمان غذا و دارو به شرایط مطلوب مدنظر بوده است.
وی با اشاره به اینکه برای اولین بار در 10 سال اخیر آمار واردات دارو در سال 93 شاهد کاهش چشمگیر نسبت به دوره مشابه سال قبل می‌باشد، تشریح کرد: در حالی که آمار واردات دارو در سال‌های 91 و 92 به ترتیب 1200 و 1350 میلیارد دلار بوده است، واردات دارو در سال 93 به کمتر از یک میلیارد دلار کاهش یافت.
دیناروند تأکید کرد: علی‌رغم کاهش 350 میلیون دلاری واردات دارو در سال 93، بازار دارویی کشور شاهد آرامش و وضعیت مطلوب دسترسی مردم به داروهای مورد نیازشان بوده است که این نشان‌دهنده تأمین داروهای مورد نیاز از منابع داخلی می‌شود.
رئیس سازمان غذا و دارو با تشریح اینکه سهم داروهای تولید داخل از بازار دارویی کشور در سال‌های 91 و 92 حدود 62 و 61 درصد بوده است، گفت: این میزان در سال 93 به بیش از 67 درصد بالغ شده است.
وی افزود: در تمام سال‌های اخیر سهم داروهای داخلی از بازار دارویی کشور در حال کاهش بوده است، ولی در سال 93 روند کاهشی سهم داروهای تولید داخل متوقف و شیب افزایش را در پیش گرفته است.
رئیس سازمان غذا و دارو به افزایش میزان دسترسی مردم به داروهای ضروری در سال 93 اشاره کرد و گفت: در بخش سرپایی و بستری داروخانه‌های دولتی و خصوصی در سال 93 نسبت به سال 92 افزایش 10 درصدی و نسبت به سال 91 افزایش 20 درصد ی را شاهد بودیم.
وی با تاکید بر کاهش 14 در صدی میزان هزینه بیماران خاص، صعب العلاج و مزمن در سال 93نسبت به سال 92 خاطر نشان کرد: با مقایسه آمار سال های 91تا 93 کاهش 22 در صدی میزان هزینه دارو از جیب مردم چشمگیر بوده است.
رسول دیناروند محدودیت واردات داروهای مشابه تولید داخل و فرآورده‌های سلامت محور غیر ضروری برای دستیابی به اهداف پیش رو را بسیار مهم دانست و افزود: در کنار این محدودیت‌ها، تدوین مسیر تسهیل شده برای ثبت محصولات شرکت‌های دانش بنیان، حمایت از توسعه صادرات دارو و تجهیزات پزشکی، کاهش قیمت ارزی داروها و تجهیزات پزشکی وارداتی در این راستا بسیار موثر بوده است.
رئیس سازمان غذا و دارو اتخاذ برنامه‌های واردات موازی دارو و تجهیزات پزشکی از منابع معتبر و ارزانتر از منابع سنتی و اصلی مربوطه و مبارزه با قاچاق بوسیله طراحی و اجرای سامانه رهگیری و ردیابی و کنترل اصالت فرآورده‌های سلامت محور را از جمله اقدامات این سازمان برای دستیابی به اهداف عنوان کرد.