سلام هنری 95 داریم اینجا؟

من تبریزم میخوام واسه عملی از الان آماده شم کسی آموزشگاهی چیزی تو تبریز واسه این کار میشناسه؟ رشته گرافیک...