سلام

دوستان من نمیدونستم این سوال رو کجا مطرح کنم ولی همینجا مطرح میکنم


من میخوام مهندسی امنیت شبکه بخونم ولی نمیدونم در انتخاب رشته چه چیزی رو انتخاب کنم؟