سلام من رشتم تجربیه و معدلم پایین به همین خاطر میخوام برم دیپلم مجدد بگیرم.به نظرتون کدون رشته رو انتخاب کنم؟