با سلام رتبه کل در سهمیه من ، منطقه یک 3863 شده تو چه رشته و دانشگاهی امکان قبولی دارم ؟