تازه اگه روزانه قبول شی نری 2سال از کنکور دادن محرومی.بعد سعی کن شبانه رو اگه میخوای نری نزن چون حق فردی ک میتونسته نیمسال اول بره ضایع میشه..واقعا تو رو خدا اینکار رو نکنین.