برنامه بدنسازي تا حد ناتواني
برنامه بدنسازي تا حد ناتواني يكي از روش هايي است كه مي تواند رشد خيلي سريع درعضلات ايجاد كند. اگر دوست داريد مطمئن شويد كه عضلات تا مرز ناتواني در كوتاه ترين زمان ممكن به مرحله ناتواني برسند بايد خيلي زود دست به كار شويد و برنامه بدنسازي خود را به گونه اي طراحي كنيد كه 6 حركت را بدون استراحت انجام بدهيد. در اين صورت مي توانيد در يك ست كه بدون استراحت با 6 حركت تركيب شده است مي توانيد فشار خيلي زيادي را درعضلات ايجاد كنيد و سوزش شديدي را در عضلات خود تجربه كنيد. اين يكي از روش هاي خيلي خوب است كه اگر به درستي در برنامه بدنسازي شما طراحي شود مي تواند نتيجه خيلي سريع براي شما به دست بياورد. اگر دوست داريد در مدت 2 يا 3 ماه رشد عضلات شما دوباره شروع شود توصيه مي شود كه براي هر عضله 2 ست را در برنامه بدنسازي خود در نظر بگيريد و بعد از آن مي توانيد براي هر عضله 6 حركت را در نظر بگيريد. ما براي شما مثالي مي زنيم تا بتوانيد بهتر برنامه بدنسازي خود را طراحي كنيد و بتوانيد به نتيجه خوبي دست يابيد.
مثلأ اگر مي خواهيد عضله سينه را به اين روش در برنامه بدنسازي خود طراحي كنيد مي توانيد پرس سينه هالتر + پرس بالاسينه هالتر+ پرس زيرسينه هالتر + شنا سوئدي + اوركراس + قفسه سينه تخت را بدون استراحت انجام دهيد در اين صورت سوزش شديدي را در عضله سينه حس خواهيد كرد و عضله سينه شما به ناتواني كامل خواهد رسيد. مي توانيد سايرعضلات را به اين شكل در برنامه بدنسازي خود بگنجانيد. اين مي تواند ناتواني عضلات شما را تضمين كند. اگر دوست داريد از اين روش تمريني در برنامه بدنسازي خود استفاده كنيد حتمأ بايد جزو بدنسازان سطح متوسط يا حرفه اي بدنسازي باشيد. و حتمأ بايد بعد از اتمام تمرين به اندازه كافي از پروتئين و ويتامين در برنامه غذايي بعد از تمرين استفاده كنيد تا رشد خوبي را درعضلات خود شاهد باشيد. سعي كنيد از اين روش تمريني براي مدت خيلي طولاني استفاده نكنيد چون ممكن است خطر آسيب ديدگي را افزايش بدهد سعي كنيد 6 هفته از اين سيستم در برنامه بدنسازي خود استفاده كنيد.