وبسایت لاپلاس: این گلدان خلاقانه که "رشد" نام دارد از هنر اریگامی ژاپنی الهام گرفته شده است و همراه با گیاه داخلش رشد می کند و گسترش می یابد تا خاک و ریشه بیشتری را در خود جای دهد. طراحان گلدان می گویند: "در طبیعت همه چیز تکامل می یابد، سازگار می شود رشد می کند، شکوفه می دهد، ضعیف می شود، می میرد، جذب می شود و مورد استفاده دوباره قرار می گیرد. اما دیدگاه مدرن به ساختمان برعکس است، اشیا تولید می شوند، استفاده می شوند و دور ریخته می شوند... این گلدان، الگوی اریگامی به دقت محاسبه شده دارد و توانایی طبیعت در رشد و تغییر در طول زمان را تقلید می کند. و ما این کیفیت طبیعت را به یک شی ء مصنوع انسان ساخت منتقل کرده ایم. تصاویری از این گلدان جالب و سازگار را در این بخش مشاهده کنید.