دوستان میدونید دهه سوم زندگیمون داره شروع میشه(برای نیمه اولی ها شده حتی)
در کنار 10 سال اول و دوم مهمترین دهه های عمرمونن که باید بکاریم تا بعد درو کنیم
اینجا از برنامه هاتون برای ساختنش بگید.
برای همتون آرزوی شادی دارم تو کل زندگی.