بنام خداوند بخشنده مهربان
سلام و عرض ادب خدمت دوستان
در این تاپیک قصد معرفی فایلهای دوره آموزشی طراحی
سیستم های فضایی دانشگاه پرینستون Princeton آمریکا را که در 14 جلسه تشریح میشود را برای دوستان رشته مهندسی هوافضا دارم.
جلسه اول : Introduction

جلسه دوم : Launch Vehicle: Propulsion

جلسه سوم : Launch Vehicle Design: Trajectories and Aerodynamics

جلسه چهارم : Launch Vehicle Design: Configurations and Structures

جلسه پنجم : Manned Spacecraft

جلسه ششم : Earth Satellite Environment and Orbits

جلسه هفتم : Satellites and Space Probes

جلسه هشتم : Spacecraft Structures

جلسه نهم : Flight Path Guidance , Navigation , and Control

جلسه دهم : Spacecraft Attitude Dynamics

جلسه یازدهم : Spacecraft Sensors and Actuators

جلسه دوازدهم : Spacecraft Attitude Control

جلسه سیزدهم : Communications

جلسه چهاردهم : Flight Computers and Computing