نقل قول نوشته اصلی توسط sam-n نمایش پست ها
شما خودتونو توجیه میکنین همیشه شروع میکنین به مغلطه کردن
خز شمایین خز عقاید امثال شما است که یه چیز مزخرف رو بر دیده منت میذارین
شما اینقدر ایزوله ای که ارزش بحث کردنم ندارین
از جواب فرار نکن دوست من
به اعصاب خودتم مسلط باش...
درضمن اگه خیلی تز روشنفکری میدی سعی کن به عقاید بقیه احترام بذاری
من گفتم این حرکتت خزه نه اعتقاداتت....تا الان یک هیچ یه نفع من...خب حالا مهم نیست
متن عربی+آیات قبل وبعد...
اگه خیلی مشتاقی بدونی حکمتش چیه...
- - - - - - پست ادغام شده - - - - - -

نقل قول نوشته اصلی توسط sam-n نمایش پست ها
شما خودتونو توجیه میکنین همیشه شروع میکنین به مغلطه کردن
خز شمایین خز عقاید امثال شما است که یه چیز مزخرف رو بر دیده منت میذارین
شما اینقدر ایزوله ای که ارزش بحث کردنم ندارین
از جواب فرار نکن دوست من
به اعصاب خودتم مسلط باش...
درضمن اگه خیلی تز روشنفکری میدی سعی کن به عقاید بقیه احترام بذاری
من گفتم این حرکتت خزه نه اعتقاداتت....تا الان یک هیچ یه نفع من...خب حالا مهم نیست
متن عربی+آیات قبل وبعد...
اگه خیلی مشتاقی بدونی حکمتش چیه...