سلام
به مناسبت مصادف شدن 3خرداد 1394 سالروز آزاد سازی بنزین با 3 خرداد 1361 سالروز آزاد سازی خرمشهر ، طنز رادیویی ازادی بنزین هم ساخته شد !!
دانلود کنید (لینک سایت خبری که فکر نکنید آهنگش غیرمجازه)
لینک پیکوفایل