سلام به همه
یه نظر سنجی گذاشتم ببینم چی کارکردین
از سه گزینه یه گزینه زو بزنین و به درس نمره بدین
مرسی