سلام دوستان یک سوال برام پیش اومده برای من تشخیص ماکس و مین مطلق و نسبی از هم توی شکل با تعریف جدید کتاب خیلی سخت شده پارسال خیلی راحت بود ولی امسال....
الان اینو ببینید
نمودار براکت ایکس به علاوه ی براکت منفیه ایکسه
توی نقطه ی 0 و یک دوم
j.jpg

بنظر من توی نقطه ی 0 باید ماکس مطلق داشته باشیم چون طبق تعریف بزرگتر یا برابر کلیه نقاط تابع است
و نقطه ی 1/2 فقط مینیمم نسبی است چون برابر نقاط همسایه اشه
اما توی پاسخ نامه گفته 0 ماکس نسبی! و 1/2 مین مطلق و مین نسبی! عجیبه والا