سلام دوستان کسی هست معنی و مفهوم اشعار ادبیات چهار به خصوص ترمدوم رو داشته باشه؟