سلام
کسی یه جزوه خوب برای جمع بندی عربی اختصاصی انسانی داره؟

خواهشا کمک کنید. بسیار مهم و فوری.

ممنون:yahoo (4):