به گزارش ایرنا از پایگاه اینترنتی دیلی میل، این قورباغه که Hyalinobatrachium dianae نام دارد در کوه های شرق کاستاریکا در آمریکای مرکزی کشف شد.
وجه تمایز این قورباغه از سایر قورباغه های شیشه ای چشمان سیاه و سفید آن است که این قورباغه را بیشتر شبیه عروسک قورباغه ای کرمیت کرده است.کرمیت یک شخصیت عروسکی در قالب قورباغه است.
بیشتر قسمت های بدن این قورباغه مانند تمام گونه های قورباغه های شیشه ای، سبز درخشان است اما پوست زیر شکم آن شفاف است به طوری که ارگان های درون بدن آن مشاهده می شود.
قورباغه های شیشه ای دارای پوستی به رنگ سبز روشن در پشت بدن خود هستند اما پوست زیر شکم آنها شفاف است به این معنی که قلب، کبد و دستگاه گوارش این جاندار دیده می شود.
اولین قورباغه شیشه ای در سال 1872 کشف شد.تصور می شود که منشاء این قورباغه ها از آمریکای جنوبی باشد و بعد به آمریکای مرکزی گسترش یافته اند.
قورباغه های شیشه ای معمولا کوچک هستند و اندازه آنها از یک تا سه اینچ (2.5 تا 7.5 سانتی متر) متفاوت است.