snap45186.png

تجمعی که جمعه ١٤ فروردين در میدان ونک تهران برگزار شده است. این تجمع " با فراخواني که در وايبر و شبكه هاي اجتماعي منتشر شده بود "شکل گرفته و شادمانی به دلیل تفاهم هسته‌ای شب قبل از آن بوده است. در کنار شعارهای تشکر از هیات مذاکره کننده ایرانی شعارهایی چون "توافق بعدی ما، حقوق شهروندی ما" و "پیام ما روشنه حصر باید بشکنه" و درخواست آزادی زندانیان سیاسی هم مطرح شده بود.