1-همواره فعاليت‌ها و تكاليف روز بعد خود را از شب قبل برنامه‌ريزي كنيد و كارهايي را كه بايد به انجام رسانيد روي كاغذ يادداشت كنيد.
2- فهرست تكاليف و كارهاي خود را اولويت‌بندي كرده و براي هر كدام از آن‌ها مدت‌زمان اجرا منظور كنيد.
3- هميشه كارهاي دشوار و پردغدغه‌‌تر را زودتر از بقيه يا هنگامي كه در بهترين شرايط جسمي و هستید انجام دهيد. كارهاي سبك‌تر را هنگام خستگي نيز مي‌توان به انجام رساند.
4- امور بااهميت اما ناخوشايند را به تعويق نيندازيد. هيچ‌گاه كارها با به تعويق انداختن خوشايندتر نمي‌شوند.
5- هر گاه شروع به انجام كاري كرديد سعي كنيد بدون وقفه آن را به پايان برسانيد.
6- بين فعاليت‌ها براي خود وقت استراحت در نظر بگيريد.
7- مكالمات تلفني خود را نيز از پيش برنامه‌ريزي كنيد: سخناني كه مي‌خواهيد بيان كنيد يا اطلاعاتي كه مي‌خواهيد كسب كنيد روي كاغذ يادداشت كنيد.
8- همواره خودانگيخته باشيد و با پشتكار كارهاي خود را به پايان رسانده و مقهور موانع نشوید.
9- در هر زمان كه تصور كرديد كاري كه در حال انجام آن هستید عبث، بي‌فايده و غير سازنده است دست از آن بكشيد.
10- به خود و اولويت‌بندي خود اعتماد و ايمان داشته باشيد و در هر شرايطي به آن‌ پايبند باشيد.
11- اين‌كه وقت خود را صرف چه اموري مي‌كنيد دقيقاً مورد بررسي و نظارت قرار داده و در صورت لزوم تغييراتی آگاهانه در رفتار خود پديد آوريد.
12- همواره در زندگي فرد منظم و سازمان‌يافته‌اي باشيد تا وقت خود را بيهوده صرف يافتن وسايل گمشده‌ی خود نكنيد.
13- براي وقت خود ارزش قائل باشيد. زمان هيچ‌گاه به عقب بازنمي‌گردد.
14- به خاطر داشته باشيد استرس و خستگي معلول كارهايي نیست كه به انجام رسانيده‌ايد بلكه بيش‌تر مربوط است به كارهايي كه مي‌توانستيم انجام دهيد اما انجامشان نداده‌ايد.
15- به هيچ فردي اجازه ندهيد وقت شما را تلف كند. براي خود مرزبندي مشخصي تعيين كرده و بياموزيد كه در صورت لزوم با صراحت "نه" بگوييد.
16- از تمام لحظات زندگي خود به نحو احسن استفاده كرده و سعي كنيد از آن‌ها لذت ببريد.
17- سعي كنيد فرد خوش‌بيني باشيد و همواره در انتظار رويدادهاي خوشايند در زندگي خود باشيد.
18- براي زندگي خود اهداف مشخصي تعيين كرده و براي دست‌يابي به آن‌ها تلاش كنيد.
19- هنگام نياز از فرد آگاهي راهنمايي بخواهيد.
20- وقت‌كُش‌ها يا هدردهنده‌هاي وقت را به حداقل برسانيد.
آن‌ها شامل موارد زير هستند:
* تلفن‌هاي طولاني، بي‌هدف و غير ضروري
* بازديدكننده‌ها و مهمانان ناخوانده
* پشت‌گوش‌اندازي‌ها
* گفت‌وگوهاي بي‌‌ثمر يا نامشخص
* دانش فني ناكافي يا اطلاعات ناقص هنگام انجام كار
* فقدان اهداف و اولويت‌بندي‌ها يا مبهم و گنگ بودن آن‌ها
* فقدان برنامه‌ريزي
* خستگي و استرس
* ناتواني در "نه" گفتن
* بي‌نظمي و نابساماني‌هاي فردي
* تماشاي تلويزيون: تماشاي بيش از 2 ساعت در روز معقول نیست.


منبع : کانون