مینای دندان نقش محافظتی برای دندان ها دارد . اگر مینا از دست برود روی سطح بیرونی دندان ها حفره هاو شیار هایی به وجود می آید که باعث حساس شدن دندان در برابر سرما و گرما و بعضی از مواد خوراکی می شود .مینای دندان به مواد خوراکی اسیدی حساس است . هر گاه فردی غذای اسیدی بخورد به مدت کوتاهی نرم می شود .


در این هنگام بزاق به کمک مینا می آید و دوباره آن را باز سازی می کند . اگر فردی عادت به خوردن مواد اسیدی داشته باشد بزاق دیگر فرصت بازسازی پیدا نمی کند و مینا به تدریج تخریب یا فرسوده می شود .غذاهای اسیدی شامل ترشی ها و نوشابه های گازدار و... است .


برای جلوگیری از فرسایش مینای دندان مصرف ترشی ها و نوشابه های گازدار را محدود کنید یا لااقل بعد از خوردن این مواد خوراکی یا نوشیدنی آب مصرف کنید .همچنین مصرف شیر بعد از خوردن نوشابه اثر اسیدی آن را به سرعت خنثی می کند .


خوردن آدامس نیز توصیه می شود چون آدامس باعث فعالیت غدد بزاقی و افزایش ترشح بزاق می شود. بزاق انسان محافظ خوبی برای دندان هاست . گاهی فرسایش مینا به شکل یک حفره است که در دندان های جلویی مشاهده می شود . در این موارد می توان با استفاده از ماده مخصوص دندان پزشکی یا همان کامپوزیت آن را ترمیم کرد .