برای این‌که دوران نوروز را طلایی طی کنید باید اقدامات مهمی را انجام دهید. ابزار مهم برای این دوران پر کردن تابلو نوروزی است. اولین اقدام رنگ‌بندی مباحثی بود که می‌خواستید برای دوران نوروز اولویت‌بندی کنید. دومین اقدام انتخاب و اولویت‌بندی مطالب و مباحث بود. سومین اقدام در این ایام مهندسی منابع برای دوران نوروز است.
منابع مهم برای این دوران شامل کتاب نوروز، کتاب جمع‌بندی پایه و کتاب خودآموزی است. اگر منابع دیگری نیز دارید می‌توانید برای سخت‌کوشی بیش‌تر از آن‌ها استفاده کنید.
این کتاب‌ها شامل کتاب زرد عمومی، دی‌وی‌دی‌های نوروز و کتاب اشتباهات متداول است.
به نکات زیر توجه داشته باشید:

  • هر روز یک مجموعه از کتاب زرد عمومی را به صورت مجموعه‌ای کار کنید.
  • هر روز منطبق بر برنامه از دی‌وی‌دی‌های نوروز استفاده کنید.
  • هر روز یک مبحث از کتاب اشتباهات متداول را مطالعه کنید.
  • اشتباهات متداول خود را از کتاب خودآموزی کشف کنید و با اشتباهات متداول دیگر همتایان مقایسه کنید.
  • مباحث پایدار هر درس را از کتاب زرد عمومی استخراج کنید و راهکارهای آن را برای دیگر نقاط خود تعمیم دهید.