سلام داشتم تو تو آپارات میگشتم که این مستند رو دیدم خیلی خوشم اومد دلم نیومد اینجا نذارم مستندش واقعا زیباس ( حداقل از نظر من) حتما پیشنهاد می کنم ببیند موضوعش هم در مورد حجاب هست