دوست من با وجود شما هایی که همیشه از هر کشور حمایت میکنین جز کشور خودتون و علاقه زیادی به ابر قدرت ها دارین ایران همیشه جهان سومی میمونه من دیگه واقعا نمیدونم به شما چی بگم