سال 2014 | 421 صفحه | ISBN: 9780123985132 | 42 MB |
معرفی:
کتاب مدل‌سازی طراحی محصول با استفاده از CAD/CAE سومین بخش از یک سری چهاربخشی است. این کتاب برای اولین بار به یکپارچه‌سازی مبحث ابزار طراحی کامپیوتری درطول فرآیند طراحی پرداخته است. مواردی که در این کتاب خواهید آموخت عبارتند از:
درک اصول اولیه و تمام الگوهای طراحی دیجیتال
درک طراحی به کمک کامپیوتر، ابزار مهندسی و تولید (CAD / CAE / CAM) قابل دسترس برای انجام کارهای مختلف مرتبط با طراحی
درک نحوه به‌کار بردن یک سیستم یکپارچه برای انجام طراحی تمام‌دیجیتال (ADD)
ارائه پوشش جامع و کامل از عناصر ضروری برای مدل‌سازی محصول با استفاده از الگوی مهندسی مجازی
پوشش CAD/CAE در طراحی محصول، ازجمله مدل‌سازی جامد، مونتاژ مکانیکی، پارامتر، مدیریت داده‌های محصول و تبادل اطلاعات در CAD
و…چشم داشتی که باید از یک کتاب داشت، این است که شفاف باشد و نور را بازتاباند. "کریستین بوبن"