سلام
کسی جزوه ای راجع به افعالی که شبیه هم هستن نداره؟یا اگه خودتون بلدین بگین که بقیه هم استفاده کنن
مثلا دفع-دافع-یدافع ..........