سفرهای هوایی با همه سهولتی که به سفر شما می دهند، می توانند بسیار دردسرساز باشند! این سفرها شما را به دنیای میکروب ها می برند و بدون آنکه فکرش را بکنید، ساعت ها در معرض آلودگی قرار می دهند
میکروب می‌تواند برای زمان بسیار طولانی در داخل کابین هواپیما زندگی کند و این برای مسافران خطرناک است.
دلیلی برای نگرانی بیش از اندازه نیست؛ در واقع باکتری‌های داخل هواپیما با دیگر باکتری‌ها هیچ تفاوتی ندارند؛ این باکتری‌ها در داخل هواپیما یا هر مکان و فضای عمومی هم می‌تواند باشد.
یک تیم آمریکایی از دانشگاه Auburn در نتیجه یک مطالعه به دو نوع باکتری (استافیلوکوک اورئوس یا طلایی) و (ای.کولی) بر روی سطوحی که در هواپیما مدام در تماس هستند، اشاره کردند؛ از این دست سطوح می‌توان به دسته‌های صندلی مسافر، سینی غذا، جیب صندلی که دستورالعمل‌های ایمنی در آن قرار دارد، پنجره‌ها یا دستگیره در سرویس‌های بهداشتی که هر روز در تماس با دست مسافران است، اشاره کرد.
برای اولین بار این تجزیه و تحلیل نشان داد که میکروارگانیسم‌ها می‌توانند به مدت طولانی در این محیط زنده بمانند و این مطالعه ادعا می‌کند ظرفیت انتقال آن بالاست اما خطر عفونی برای مسافران ندارد.
محققان به این مطالعات ادامه می‌دهند تا مواد ضد میکروب برای از بین بردن این باکتری‌ها را پیدا کنند؛ محققان گفتند در هر حال در هواپیما یا هر مکان عمومی و غیر عمومی باید نظافت و بهداشت را رعایت کرد.