از تراز مهم تر سطح سوالات هستش که قلمچی بسیار غیراستاندارد وسخت میده به نظر من مخصوص تیزهوشان ها هستش