تعیین ساختمان فعل رو سه جا در زبان فارسی نیاز داریم:
1- مستقیم ممکنه تو کنکور بیاد ( که احتمالش کمه )
2- برای تعیین ساختمان جمله باید فعل رو بتونیم تشخیص بدیم ( که تستش قطعیه تو کنکور )
3- برای واژه شماری ( که اینم حدودا قطعیه)


روشهای کتابم دیدید که دری وریه 2 جا جواب میده 10 جا جواب نمیده
کلی گیر داشتم تا این فیلم رو پیدا کردم ، این روش پدیدست، حتما ببینید...
تعیین ساختمان فعل به روش استاد تاجیک

زبان فارسی - ساختمان فعل - استاد حمیدرضا تاجیک


نظرتون رو هم بگید لطفا...