مطلبی تحت همین عنوان قبلا در سایت کانون منتشر شده بود. همیون مطلب رو اینجا مطالعه کنید. اگه کسی سوالی داره و یا مثال حل نشده داره، بگه انشااله جواب داده بشه.
حداقل نیرو برای لغزیدن.pdf