نظرتون در مورد کتاب آموزش جدید گل‌واژه چیه؟
مؤلفاش هم قبلا واسه اندیشه‌سازان و فار کتاب نوشتن!

اینم لینکش:
فیزیک2 و آزمایشگاه (تألیف جدید) گل‌واژه