خانه شیمی

X
 • آخرین ارسالات انجمن

 •  

  نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2
  1. Top | #1
   همکار سابق انجمن
   کاربر باسابقه
   مدیر برتر

   نمایش مشخصات

   این تست‌ها را قبل از آزمون 23آبان تمرین کنید(زیست‌شناسی)

   زمان : 48 دقیقه   (( منبـــع : کانــون ))

   1.عامل بیماری گال در سویا ،...........باکتریوفاژها.........
   1)برخلاف – نوعی ویروس است.
   2)همانند- موحب پیدایش تومورهای سرطانی می شود.
   3)برخلاف- درون باکتری ها می تواند پیدا شود.
   4)همانند – دارای تیمین است.
   2-در مورد شکل مقابل که مربوط به واحد تشخیصی فرابنفش هست .چند مورد نادرست هست ؟
   الف)سلول های C همانند سلول های A اکسیژن خود را از مایع منشا خونی دریافت می کنند.
   ب) تصویر موزاییکی ایجاد شده درB باعث می شود که جزیی ترین حرکات در محیط دیده شود.
   ج)سلول های B قادر به تشخیص طیف امواج الکترومغناطیس هستند.
   د ) سلول های C و A پرتو های نوری را به هر سلول رنگدانه دار متمرکز می کنند .
   1)1 2)2 3)3 4)4


   3- در مورد آزمایشات بیدل و تیتوم کدام گزینه نادرست هست ؟
   1) هاگ های جهش یافته 3 دسته هستند .
   2)در محیط کشت کامل دوم که استفاده شد ، تمام جهش یافته ها از یک نوع بودند .
   3)هاگ های منتقل شده به محیط کشت کامل اول ، امکان ندارد در ساخت بیوتین اختلال داشته باشند.
   4)برخی از هاگ هایی که در معرض پرتو های X قرار می گیرند فقط در محیط های غنی شده می رویند .


   4- چند مورد نادرست هست؟بعضی از .................................................) )
   الف)هورمون ها ، مقدار ترشحشان بر اساس پیام عصبی تنظیم می شود.
   ب)هورمون ها ، می توانند سبب تحریک نورون ها شوند .
   ج) هورمون ها ، توسط بعضی از نورون ها تولید می شوند.
   د)هورمون هایی که به رگ های خونی بین هیپوفیز و هیپوتالاموس می ریزد ، آزاد کننده هستند.
   ه)هورمون های غده هیپوفیز ، فعالیت اغلب غده های درون ریز را تنظیم می کنند .
   و) انتقال دهنده های عصبی،نقش هورمونی نیز دارند.
   1)1 2)2 3)3 4)4


   5- وجود .................................در انسان قطعا بیانگر .............................می‌باشد.
   1)بیماری خودایمنی – بیگانه تلقی کردن مولکول های خودی
   2)پادتن بر ضد میکروب – ابتلا به نوعی بیماری
   3) قند خون زیاد – بروز مشکل در هورمون انسولین
   4) لنفوسیت T کشنده – افزایش تولید اینترفرون


   6-هر یک از عصب های مرتبط با چشم انسان ...........
   1) اطلاعات حسی را به لوب پس سری در نیمکره مخالف مخ می برند .
   2) پس از ورود به مغز علاوه بر تالاموس به مخچه نیز پیام می برند .
   3) مجموعه ای از تارهای عصبی اند که توسط غلافی احاطه شده اند .
   4) پیام عصبی را از گیرنده های مخروطی و استوانه ای به مغز می برند .


   7- چند مورد زیر صحیح اند ؟
   الف- گیرنده های موجود در سقف حفره ی بینی در درک مزه ی غذا نقش دارند.
   ب- هوای وارد شده به گوش بیرونی انسان ابتدا تصفیه شده و سپس به گوش میانی می رود.
   ج- سلول های موجود در یک جوانه ی چشایی همگی توانایی تولید پیام عصبی و انتقال آن به رشته های عصبی را دارند.
   د- پیام های عصبی همه ی سلول های مژک دارگوش ،پس از تولید فقط به مرکز اصلی پردازش اطلاعات بدن فرستاده می شود.
   هـ - حساسیت نوری گیرنده ی استوانه ای برخلاف گیرنده ی مخروطی، با شدت نور رابطه ی عکس دارد.
   1)5 2)4 3)3 4)2


   8- در مورد خط جانبی ماهی ها چند مورد نادرست هست ؟
   الف) اطلاعات دریافتی از آن در وال در بیشتر مغز جانور پردازش می شود .
   ب) گربه ماهی با هر گیرنده ای در آن می تواند اجسام بی جان را تشخیص دهد .
   ج) مار ماهی با تولید میدان در آن می تواند آشفتگی های میدان را تشخیص دهد .
   د) جاندارانی که واجد آن هستند قطعا ماده دفعی نیتروژن دار بدن را بدون کربن دفع می کنند .
   ه) جاندارانی که واجد آن هستند قطعا در مغز استخوان خود لنفوسیت تولید خواهند کرد.
   1)1 2)2 3)3 4)4


   9- در مورد اپران باکتری ها کدام گزینه نادرست است ؟
   1) در اپران های چند ژنی ، ژن ها بطور همزمان بیان می شوند .
   2) محصول یک اپران می تواند جلوی بیان اپران دیگر را بگیرد.
   3)پروتئین های شرکت کننده در بیان اپران ها ، در 2 اپران دیگر می تواند بیان شود .
   4)قطعا دارای یک جایگاه آغاز رونویسی و همانندسازی هست .


   10- کدام مورد نادرست است ؟
   ((برخی از بیماری های نقص ایمنی ..........................))
   1)بعلت افزایش نابجای پادتن می باشند.
   2)قادر به درمان با روش های غیر دارویی هستند.
   3) باعت اختلال در دستگاه درون ریز می شوند .
   4) به نوزاد یا جنین می تواند منتقل شود .


   11- چند مورد درباره شکل بالا نادرست هست؟
   الف) یکی از کاربردهای مهندسی ژنتیک برای درمان بیماری های ویروسی هست .
   ب) ژن قسمت a1 و قسمت a2 توسط یک نوع آنزیم رونویسی می شوند.
   ج) قسمت a3 توسط آنزیم قسمت a4 سنتز می شود .
   د) a5 می تواند دستور ساخت a2 را بدهد .
   ه) a5 را می توان جانداری تراژن حساب کرد.
   1) 2 2)3 3)4 4)5


   12-در مهندسی ژنتیک نمی توان........
   1)بیماران دیابتی نوع II را با استفاده از ژن انسولین درمان می کند.
   2)انواعی از گیاهان زراعی مقاوم به علف کش ها و حشرات را تولید کرد.
   3)پروتئین های پیچیده ی انسانی را از طریق جانوران تراژنی تولید کرد.
   4)سویه های برنج دارا ی میزان بالای آهن را تولید کرد.


   13- در مورد قند خون کدام مورد نادرست است؟
   1) هر هورمونی که باعث افزایش مصرف گلوکز شود باعث افزایش فعالیت نوعی آنزیم غشایی در سلول خونی میشود.
   2)در حالت ناشتا بر اثر هورمون گلوکاگن ، میزان گلوکز در سیاهرگ خروجی از کبد بیشتر از سیاهرگ روده هست .
   3) می تواند همزمان با افزایش انسولین در خون نیز ، افزایش یابد.
   4) هیپوفیز پیشین در افزایش آن تاثیری ندارد.


   14-چند مورد نادرست است ؟ ((هر عصب ............................................))
   1)نخاعی دارای دو ریشه پشتی و دو ریشه شکمی هست .
   2) حرکتی از ریشه شکمی نخاع عبور می کند .
   3) حسی از دندریت های نورون های حسی هست .
   4) خروجی از اندام ها ، قطعا از گیرنده های حسی منشا می گیرد.
   5) ورودی به ماهیچه مخطط ، قطعا جزو دستگاه عصبی محیطی هست.
   1)1 2)2 3)3 4)4


   15- رونویسی .........................ترجمه ..................................
   1) همانند – با ایجاد پیوند هیدروژنی بین داکسی نوکلئوتید ها و ریبو نوکلئوتید هاست.
   2) برخلاف – با شناسایی توالی خاصی از اسید های نوکلئیک هست .
   3) همانند – می تواند با هیدرولیز پیوند کوالان باشد.
   4) برخلاف – در هر بیان ژنی رخ نمی دهد .


   16- کدام عبارت صحیح هست ؟
   1) گربه ماهی ها ، به کمک گیرنده های الکتریکی ، جهت حرکت آب را تشخیص می دهند .
   2) مار ماهی ها ، توسط اندامی که در خط جانبی دارند ، تکانه های الکتریکی تولید می کنند .
   3) کاربرد گیرنده الکتریکی در مار ماهی ، نوعی حس کردن میدان های الکتریکی هست .
   4) گیرنده های حسی انسان ، قادر به پردازش بخش کمی از اطلاعات موجود در محیط هستند .


   17- در مورد HGP کدام مورد درست هست ؟
   1) ژنوم مربوطه در 24 نوع مولکول DNA قرار دارد .
   2) ژنوم هسته ای از 22 کروموزوم اتوزوم تشکیل شده است .
   3) می تواند به تشخیص- معالجه و درمان 200 ناهنجاری ژنتیک انسان کمک کند.
   4) همه آنمی ها می توانند جزو اهداف آن باشند.


   18- چند جمله درباره پلازمید Ti درست هست ؟
   الف)در روش انتقال ژن توسط آن ، آنزیم رونویسی کننده می تواند RNA پلی مراز 2 باشد.
   ب)در ژن تومورزا در آن 2 جایگاه تشخیص وجود دارد.
   ج)باعث افزایش سنتز ماده ای خاص در گیاهان زراعی می شود.
   د)فاقد قطبیت اما دارای بار هست.
   1)1 2)2 3)3 4)4


   19- کدام مورد نادرست است ؟
   (( هر هورمونی که از غشای سلول عبور کند .................))
   1) در صورت ورود به خون همواره از طریق سرخرگ به بافت یا اندام هدف می رسد .
   2) باید مقدار و ترشح آن تنظیم شود .
   3) فقط به سلول های هدف متصل می شوند .
   4) همواره از سلولی درون ریز ترشح می شود.


   20- در مورد اپران لک کدام مورد نادرست هست ؟
   1) پروتئین مهار کننده امکان ندارد جلوی مرحله یک رونویسی در آن را بگیرد.
   2) فقط یکی از ژن های آن فاقد رونوشت آغاز و یا پایان رونویسی هست .
   3) محصول نهایی تولیدی از هر ژن آن ، یکی از مهمترین ابزارهای سلولی هست.
   4) الولاکتوز برخلاف لاکتوز ، فقط در درون سیتوپلاسم باکتری یافت می شود.


   21- در مرحله ..................................مهندسی ژنتیک .............................
   1) کلون کردن – همواره تقسیم دو تایی مشاهده میشود.
   2) کلون کردن - فرآیندی شبیه مرحله 4 آزمایش گریفیت مشاهده میشود.
   3)برش دادن – همواره کروموزوم هایی با یک مولکولDNA برش داده می شود .
   4) کلون کردن– همانند مرحله غربال کردن، به تعداد پلازمید ها ، در باکتری جایگاه آغاز همانندسازی وجود دارد .


   22- داروهای آنتی هیستامینی ..............
   1) می توانند جلو اگزوسیتوز هیستامین و سایر مواد را از یک سلول بافتی بگیرند.
   2) قطعا می توانند باعث بهبود علایم بیماری MS شوند .
   3) می توانند باعث تسریع در بهبودی برخی از بافتهای آسیب دیده شوند .
   4) می توانند در سلول های که قابلیت تولید هیستامین دارند ، تجزیه شوند .


   23- کدون AUG .....................
   1) همواره در رونوشت اگزون قرار دارد .
   2) بجز در جایگاه پذیرنده اسید آمینه در سایر قسمت های TRNA می تواند باشد.
   3) سبب ساخته شدن متیونین در سیتوپلاسم می شود .
   4) در سلول با توالی دیگری بجز ضد رمز UAC پیوند هیدروژنی برقرار می کند.


   24- DNA موجود در میتوکندری ........................
   1) تخمک در آزمایش ویلموت به گوسفند حاصل منتقل نمی شود .
   2) سلول تمایز یافته غده پستانی در آزمایش ویلموت به گوسفند حاصل منتقل نمی شود .
   3) تخمک در هنگام لقاح داخلی انسان به زیگوت حاصل منتقل نمی شود .
   4) اسپرم در هنگام لقاح داخلی انسان به زیگوت حاصل منتقل نمی شود .


   25-چند مورد صحیح هست ؟
   ((مواد ترشح شده از انتهای اکسون ها ، که جزو انتقال دهنده ها نیستند............))
   الف) می توانند با اثر بر نفرون باعث افزایش میزان هماتوکریت شوند.
   ب) می توانند باعث افزایش برخی یون ها در سیتوپلاسم سلول های سنگینترین بافت بدن شوند.
   ج) می توانند باعث افزایش سنتز برخی پیک های شیمیایی در برخی سلول های مغز شوند.
   د) می توانند در یک سلول بدون رشته سیتوپلاسمی سنتز شده باشند .
   ه)همانند انتقال دهنده ها به غدد دارای مجاری لوله مانند ، می توانند اثر نمایند.
   1)2 2)3 3)4 4)5


   26- ژن تومور زای گال ........................ژن مقاوم به آنتی بیوتیک ..................
   1) همانند – دارای جایگاه تشخیص هست .
   2) همانند – می تواند در یک باکتری که در حال تقسیم نیست تکثیر یابد.
   3) برخلاف – دارای توالی اینترون هست .
   4) برخلاف – دارای MRNA با چندین کدون آغاز هست .


   27- رونوشت ژن سازنده ..............................
   1) آنزیم RNA پلیمراز III دارای یک توالی تنظیمی هست.
   2) آنتی ژن بیماری زای هرپس در ویروس سنتز می شود .
   3) آنزیم RNA پلیمراز II گسسته هست .
   4) فعال کننده ، قطعا دارای کدون آغاز هست


   28-کدام جمله نادرست هست؟
   ((در کاربردهای مهندسی ژنتیک در پزشکی ........................))
   1) واکسن هایی به وجود آمده می توانند دو نوع اسید نوکلئیک داشته باشند.
   2) توالی و جایگاه همه ژن های انسان مورد مطالعه قرار گرفت.
   3) می توان نسل بعد سلول های دارای نسخه ناقص ژنی را نیز اصلاح کرد.
   4) در HGP می توان علاوه بر ژنوم هسته ای ژنوم دو اندامک دو غشایی را نیز بدست آورد.


   29- هنگام ...............................اتفاق می افتد .
   1) هدایت پیام عصبی ، همواره هدایت جهشی
   2) انتقال پیام ، رسیدن پتانسیل عمل به پایانه اکسون
   3) ایجاد انقباض در ماهیچه صاف ، همواره اتصال انتقال دهنده به گیرنده
   4) پایان پتانسیل عمل ، کاهش پتاسیم درون سلولی


   30- در مورد جانداران تراژن چند مورد صحیح است ؟
   الف) برای تولید آنها همواره نیازمند وکتور هستیم.
   ب) تولید آنها همواره با هدف بیان ژن خارجی موجود در آنهاست .
   ج) در همه آنها از ژن مقاوم به آنتی بیوتیک استفاده می کنیم .
   د) در استفاده از هورمون رشد گاو همواره به این جانداران نیازمندیم .
   ه) می توانند بعنوان واکسن در مهندسی ژنتیک استفاده شوند .
   1)1 2)2 3)3 4)4


   31- کدام مورد نادرست است ؟ (( آنزیم ..............................می تواند ................................))
   1) RNA پلیمراز پروکاریوتی – محصولاتی بدون پیوند هیدروژنی داشته باشد .
   2) RNA پلیمراز II – الگوی سازنده خودش را رونویسی کند .
   3) محدود کننده – محصولاتی مشابه محصول آنزیم RNA پلیمراز داشته باشد.
   4) تولید کننده پیک دوم در سلول کبد – محصولی مشابه عملکرد آنزیم RNA پلیمراز III داشته باشد .
   32- در مورد شکل مقابل کدام گزینه درست است ؟
   1) پردازش سلول های B می تواند توسط قسمت C خارج شود .
   2) گیرنده های شیمیای اندام حسی دیگر می توانند بر سلول هایB تاثیر گذارند.
   3) پذیرنده های سلول B باعث تولید پیام عصبی در این سلول ها می شود .
   4) سلول های A حداکثر در هر جوانه به تعداد 100 عدد هستند .


   33- در مورد آزمایشات نیرنبرگ کدام مورد نادرست است ؟
   1) 3 حرفی بودن رمز ، جزو یافته های این دانشمندان نبود .
   2) مایع استخراج شده از سیتوپلاسم سلولی لزوما به منظور تامین اسید آمینه ها و آنزیم ها بود .
   3) در لوله آزمایش تهیه شده ، فقط یکی از مراحل بیان ژن اتفاق افتاد.
   4) این دانشمندان از مولکولی برای شناسایی رمز DNA استفاده کردند که رابط بین عوامل رونویسی و DNA میباشد.


   34-............................مستقیما محرک ترشح ............................باشند .
   1) مواد درون وزیکول های سیناپسی نمی توانند – کورتیزول
   2) مونومر های پلی ساکارید ها می توانند – هورمون پاراتیرویید
   3) هورمون های سنتز شده در بخش غده ای هیپوفیز می توانند – هورمون های ستیز و گریز
   4) تنش های روحی جسمی می توانند– آلدوسترون


   35- هر ژن که ......................
   1) با راه انداز باشد – قطعا محصول قابل ترجمه خواهد داشت.
   2) با افزاینده باشد – ممکن است هنگام رونویسی حلقه تشکیل ندهد.
   3) محصول آن نسبت به خود ژن کوتاه باشد – قطعا یوکاریوتی هست .
   4) فاقد جایگاه آغاز و پایان رونویسی باشد – ممکن نیست بیان شود .


   36- در مورد هورمون های بخش قشری فوق کلیه کدام مورد نادرست است ؟
   1) عمل جذبی اسید آمینه ها در روده باریک همانند عمل ترشحی روده بزرگ می تواند در ترشح آلدوسترون نقش داشته باشد.
   2) هورمون کورتیزول همانند هورمون آلدوسترون در مقادیر زیاد می تواند باعث بروز خیز یا ادم شود .
   3) کورتیزول می تواند همانند آلدوسترون باعث افزایش تراوش از گلومرول شود.
   4) کورتیزول برخلاف آلدوسترون نمی تواند باعث افزایش ADP درون سلول های نفرون شود.


   37- در مورد باکتری ECOLI چند مورد نادرست هست ؟
   الف) آنزیم محدود کننده ECOR1 استخراج شده آن می تواند توالی GAATTC را شناسایی کند .
   ب) اولین باکتری هست که ماده ژنتیکی آن تغییر کرد .
   ج) در محیط زندگی آن ، دی ساکارید همانند مونوساکارید یافت می شود .
   د) 1 نوع کدون پایان و 1 نوع آنزیم رونویسی کننده دارد.
   ه) در صورتیکه کروموزوم اصلی آنرا با یک آنزیم محدود کننده در یک جایگاه برش دهیم ، در DNA دورشته ای حاصل تعداد نوکلئوتید ها در هر دورشته برابر است.
   1)1 2)2 3)3 4)4


   38- کدام نادرست است ؟ « وجود .............. موجب.........»
   1)هموجنتیسیک اسید در ادرار – سیاه شدن آن در مجاورت هوا می شود.
   2)عامل پایان ترجمه در جایگاه A ریبوزوم – هیدرولیز پیوندهای پپتیدی می شود.
   3)عامل تنظیمی اپران لک در سیتوپلاسم E.coli – ساختن mRNA چند ژنی می شود.
   4)عوامل رونویسی در هسته نوروسپوراکراسا – شناسایی راه اندازهای ژن های جاندار می شود.


   39- کدام مورد درست هست ؟
   ((نمی توان گفت ..............................................))
   1) سلول های گیاهی همانند سلول های جانوری می توانند همه ژن های خود را فعال کنند .
   2)تولید پروتئین های پیچیده انسانی در دام ها از کاربردهای مهندسی ژنتیک در دامداری هست .
   3) تولید هر پیوند فسفو دی استر در مراحل مهندسی ژنتیک وابسته به عملکرد آنزیم DNA لیگاز نیست.
   4) کلون کردن جانوران فقط با آزمایش ویلموت معنا یافت .


   40- چند مورد درست است ؟
   ((در دستگاه درون ریز انسان غده ای یافت می شود ............))
   الف) که هورمون هایی تولید کند که بدون عبور از غشای پلاسمایی به سلول هدف تاثیر گذارند .
   ب) با تاثیر بر سلول های ایمنی ، باعث افزایش قدرت تاثیر سیستم ایمنی شوند .
   ج) که هورمونهای آن بر یک سلول هدف دو نوع تاثیر بگذارند .
   د) که سلول های دارای ریزپرز دارد .
   ه) که هورمون های آن باعث افزایش یا کاهش فشار اسمزی سلول هدف می شوند .
   1)1 2)2 3)3 4)4


   41- کدام درباره دفاع غیر اختصاصی نادرست هست ؟
   1) افزایش سنتز پپتید های غنی از گوگرد در یونجه می تواند باعث کاهش سرعت رسیدن میوه ها شود .
   2) در برخی از جانداران سلول های ذره خوار هرگز به پادتن اتصال نمی یابند .
   3) در جانداران متحرک و ثابت می توان سلول های شبه فاگوسیت یافت.
   4) مایع مخاطی در نرم تنان بر خلاف لوله گوارش انسان روی بدن جاندار هست .


   42- هر ..................................
   1) هورمون پلی پپتیدی ، باعث ایجاد نوکلئوتید مونو فسفاته می شود .
   2) هورمون آمینو اسیدی ، با مولکول های پروتئینی در سلول هدف مکمل می شود .
   3) هورمون پروتئینی ، باعث فعال شدن یک آنزیم هیدرولیز کننده می شود .
   4) فرد دیابتی ، مراکز هیپوتالاموس تحریک می شود .


   43- ...............................میتواند مشابه ..............................................
   1) اثر هورمون های مرکزی فوق کلیه بر فشار خون – اثر هیستامین در پاسخ التهابی باشد .
   2) نوع گیرنده ای که زنبور عسل ابتدا از آن برای گرده افشانی استفاده می کند – گیرنده های شبکیه چشم انسان باشد .
   3) اثر هورمون گلوکاگن بر سلول های ماهیچه – اثر کورتیزول روی قند خون باشد .
   4) اثر هورمون انسولین بر گلیکوژن کبد – اثر کاهش هورمون های تیروییدی بر گلیکوژن باشد .


   44- در مورد شکل زیر چند مورد نادرست است ؟
   الف) در شکل C ، نام اسید آمینه های 2 و4 متیونین است .
   ب) شکل B ، آماده انجام دومین حرکت ریبوزومی خود است .
   ج) شکل A ، قطعا در مرحله ادامه ترجمه می باشد .
   د) در شکل C ، پنجمین کدون MRNA ، مربوط به اسید آمینه شماره 3 هست .
   ه) در شکل C ، در TRNA جایگاه P ، فقط دو آمینو اسید دارای 2 پیوند کوالان با مولکول های دیگر هستند .
   1)1 2)2 3)3 4)4


   45- در مورد گیرنده های حسی کدام مورد درست است ؟
   1) گرمای شدید که احتمال آسیب بافتی داشته باشد فقط گیرنده درد را تحریک خواهد کرد.
   2) گیرنده های حسی یک اندام امکان ندارد به درک حواس اندام دیگر کمک نمایند.
   3) عصب خروجی از آنها به دستگاه عصبی مرکزی همواره دندریت ها هستند.
   4) می توانند باعث بروز فرمان حرکات غیر ارادی از ریشه های شکمی نخاع شوند.


   46- چند مورد جمله ي زير را به درستي تكميل مي نمايد؟
   (( به طور معمول در چشم يك فرد،......................))
   الف)قرنیه اولين جايي است كه نور شكست پيدا مي كند.
   ب) لایه های شفاف چشم می توانند در هموستاز نقش داشته باشند.
   ج) زلالیه با خون در ارتباط هست و در تغذیه عدسی نقش دارد.
   د) قرنیه به واسطه ي مويرگ هاي خود، از زلاليه مواد غذايي را مي گيرد.
   ه) ماهیچه های موجود در مردمک ، در تحریک گیرنده های نوری نقش دارند .
   ١) ١ ٢) ٢ ٣) ٣ ٤) 4


   47-افزایش کورتیزول.............................. .
   1)برخلاف آلدسترون بر روی میزان تراوش کلیوی اثر ندارد.
   2)همانند آلدسترون بر روی میزان تراوش کلیوی اثر ندارد.
   3)همانند آلدسترون باعث افزایش میزان تراوش کلیوی می شود.
   4)برخلاف آلدسترون باعث افزایش میزان تراوش کلیوی می شود.


   48- برخی از منومر ها ..........................
   1) می توانند محصول مستقیم ژن در سلول باشند .
   2)می توانند در واکنش های متابولیسمی بیرون از سلول تولید شوند .
   3) می توانند به صورت تغییر یافته باعث افزایش کلسیم خون شوند .
   4) می توانند برخی پلیمر ها در سلول را فعال نمایند .


   49- افزایش ترشح .................. باعث..........................
   1)هورمون ضد ادراری – افزایش دفع اوره در انسان می شود.
   2) کورتیزول – افزایش موج QRS قلبی می شود .
   3)هورمون های تحریک کننده از هیپوتالاموس – افزایش خروج شیر از غدد شیری می شود.
   4)هورمونLH- افزایش فعالیت شبکه ی آندوپلاسمی صاف سلول های بینابینی بیضه می شود.


   50- چند مورد نادرست هست ؟
   (( هورمونی که افزاینده قند خون باشد می تواند ........))
   1) باعث افزایش اوره در ادرار شود .
   2) بدون سیر در خون به گیرنده نورون پس سیناپسی اتصال یابد .
   3) باعث افزایش فشار اسمزی سلول هدف شود .
   4) پیک شیمیایی نباشد .
   5) عملکردی مشابه با سیستم سمپاتیک در قلب داشته باشد.
   1)1 2)2 3)3 4)4   سوال
   دانلود فایل

   پاسخ
   دانلود فایل
   ویرایش توسط SHINER : 19 آبان 1393 در ساعت 17:00

  2. Top | #2
   کاربر فعال

   Sarkhosh
   نمایش مشخصات
   عالی بود

  افراد آنلاین در تاپیک

  کاربرانی که در حال مشاهده این موضوع هستند

  در حال حاضر 1 کاربر در حال مشاهده این موضوع است. (0 کاربر و 1 مهمان)

  کلمات کلیدی این موضوع
  آخرین مطالب سایت کنکور

 • تبلیغات متنی انجمن