خدا را شكر كه تمام شب صداي خرخر شوهرم را مي‌شنوم. اين يعني او زنده و سالم در كنار من خوابيده است.
خدا را شكر كه دختر نوجوانم هميشه از شستن ظرف‌ها شاكي است. اين يعني او در خانه است و در خيابان‌ها پرسه نمي‌زند.
خدا را شكر كه ماليات مي‌پردازم. اين يعني شغل و درآمدي دارم.
خدارا شكر كه بايد ريخت و پاش‌هاي بعد از مهماني را جمع كنم. اين يعني در ميان دوستانم بوده‌ام.
خدارا شكر كه لباس‌هايم كمي برايم تنگ شده‌اند.اين يعني غذاي كافي براي خوردن دارم.
خدارا شكر كه در پايان روز از خستگي از پا مي‌افتم. اين يعني توان سخت كاركردن را دارم.
خدارا شكر كه بايد زمين را بشويم و پنجره‌ارا تميز كنم. اين يعني خانه‌اي دارم.
خدا را شكر كه در جايي دور جاي پارك پيدا كردم. اين يعني همتوان راه رفتن دارم و هم اتومبيلي براي سوار شدن.
خدا را شكر كه سر و صداي همسايه‌ها را مي شنوم. اين يعني مي‌توانم بشنوم.
خدا را شكر كه اين همه شستني و اتو كردني دارم. اين يعني من لباسي براي پوشيدن دارم.
خدا را شكر كه هر روز صبح زود بايد با زنگ ساعت بيدار شوم. اين یعني من هنوز زنده‌ام.
خدا را شكر كه گاهي اوقت بيمار مي‌شوم. اين يعني به يادم مي‌آورد كه اغلب اوقات سالم هستم.
خدا را شكر كه خريد هداياي سال نو جيبم را خالي مي‌كند اين يعني عزيزاني دارم كه مي‌توانم برايشان هديه بخرم .
خدا را شکر که سلامتی دارم میتوانم ببینم و درس بخوانم_دوستان ی کم فکر کنید نظرتون را بگید