سلام

شاید همه شما این جک رو شنیده باشید که یه نفر رفته بوده بانک بسته 5000 تومنی پول بهش میدن میشماره 1000 تومن کم میاره!!!!

این جک در ریاضیات هست و خیلی جالب تر و منطقی تره!!!


حاصل جمع و تفریق چند عبارت صحیح حتما عبارت صحیح میشه ولی یه مثال نقض جالب هست!!!

این عبارتو ببینین:

1-2+3-4+5-6+7-....

فرض کنید عبارت بالا تا بی نهایت ادامه داشته باشه.

حاصل عبارت بالا یک چهارم میشه!!!!!

اثباتشو ببینینچهار بار با خودش جمع شده و جوابش 1 شده پس خودش برابر یک چهارمه!!!))

اشتباه اثبات چیه؟؟؟

اگه درسته چرا جواب عدد صحیح نشد؟