ازمون قلم چی ثبت نام کن حتما و با برنامه اون جلو برو... واسه شما تنها برنامه ریزی قوی قلم چی هست. طبق برنامه اون پیش برید.
زیاد هم خودتونو درگیر این منبع اون منبع نکنید. یه کتاب بگیرید برای هر درس و با همون تست بزنید و سوالات قلم چی هم بررسی کنید.

منابع پیشنهادی از نظر من : همرو میگم هر کدومو فکر می کنی نیازه بگیر

شیمی : مبتکران
زیست : تست میکرو گاج
لغت و املا : نشرالگو --- تاریخ ادبیات : کلک معلم ---- قرابت معنایی : نشردریافت ( هامون سبطی )
زبان : اکثر کتاب ها خوبن. مبتکران - گاج - شبقره - خیلی سبز
دینی : گاج میکرو
ریاضی : خیلی سبز جامع یا مهر و ماه اگرم میخوای سبک تر کار کنی ابی قلم چی
فیزیک : گاج خاکستری اگه میخوای سبک تر کار کنی ابی قلم چی
عربی : اگه میخوای درسنامه بیشتر باشه و تست کمتر عربی کامل - اگه میخوای تست بیشتر باشه درسنامه کمتر نشرالگو