فایلی که در آخر واسه دانلود قرار دادم درسنامه ای برای فصل ماده ژنتیک(فصل5زیست2)هست

نویسنده ی مطالب: علی پناهی شایق

2014-08-27_203144.png

ماده ژنتیک.pdf

یه توضیحاتی هم واسه فرمول های این فصل اینجا گذاشتم خوندنش خالی از لطف نیست

سوال درباره ی تست های فصل ژنتیک