دوستان زبان شناس یه سوال ازتون داشتم
توی بعضی دانشگاه ها مثل دانشگاه صنعت نفت از دانشجویان جدید یک آزمون تعیین سطح زبان میگرن
می خواستم بدونم کسی از سوالاتش خبری داره؟اصن کتبی یا تستی یا شفاهیه؟