سلام دوستان عزیز

هر چند گرامر دروس سال دوم دبیرستان در کنکور نمیاد. ( البته آدم بلد باشه بد نیست ) این بخشو برای عزیزانی گذاشتم که سال بعد دوم هستن بتونن استفاده کنن. به مرور زمان درس به درس کامل میکنم و در نهایت همشونو در یک فایل پی دی اف برای دانلود میذارم.

گرامر کلمات Wh دار ( Wh - Word , Who and What )


کلمات Wh دار کلمات پرسشی در زبان انگلیسی هستند که نظیر اون ها در زبان خودمون هم وجود داره.
مثل : What ( چه چیزی ) - Who (چه کسی ) - Where ( کجا ) - When ( کی ) - How ( چه حالت )

در این درس ما فقط با Who و What سر و کار داریم.

برای درست کردن جمله پرسشی با who و What وقتی فاعل جمله رو مورد پرسش قرار میدیم , فاعل رو مشخص میکنیم و حذفش میکنیم بعد یکی از این دو کلمه رو جاش میذاریم و باقی جمله رو بدون تغییر قرار میدیم ( یعنی بدون سوالی کردن ). اگه انسان بود Who اگه غیر انسان بود What به جای فاعل میذاریم. ( در این حالت نیازی نیست باقی جمله حالت سوالی بگیره )

نکته در رابطه با Who و What : فاعل میتونه اسم , ضمیر , یا عبارت اسمی باشه .

مثال هایی برای Who :

( فاعل اسم )
Kate cleaned the room
?Who cleaned the room

( فاعل ضمیر )
He helps the students
?Who helps the student

( فاعل عبارت اسمی )
The young man is very sad
?Who is very sad


مثال ها
یی برای What :

( فاعل اسم )
The cat climbs the wall
?What climbs the wall

( فاعل ضمیر )
It has four legs
?What has four legs


( فاعل عبارت اسمی )
The mountain plants grow fast
?What grow fast

نکته: اگر مفعول مورد پرسش قرار بگیره باقی جمله باید تغییر کنه و حالت سوالی بگیره چون در گرامر این درس اشاره ای نشده پس ما هم اشاره ای نمیکنیم.

نکته: اگر قرار باشه سوالمون رو به صورت Yes or No Question بپرسیم ( سوالی که جوابش اره یا نه هست ) از فعل کمکی استفاده میکنیم.

فعل های کمکی مضارع :
I , You , They , We فعل کمکی Do
He , She , It فعل کمکی Does

فعل کمکی ماضی :
برای همه ضمیر ها فعل کمکی Did

مثال ها :
The bus goes to the airport
?Does the bus go to the airport

They help the students
?Do they help the students

توجه: وقتی برای سوالی کردن جمله از فعل کمکی ( Does ) استفاده کردیم فعل دیگه تو جمله سوالی s نمیگیره . ( به مثال اتوبوس دقت کنید )

The bus goes to the airport
?Does the bus go to the airport