این فرش که به فرش جادویی معروف است هنگامی که که یک شخص در آستانه افتادن قرار می گیرد نوعی هشدار به صدا در می آورد.به گزارش پارس ناز طبق گفته محققان بریتانیایی این فرش به وسیله مانیتور کردن قدم های یک شخص قبل از افتادن شخص نوعی صدا تولید می کند. فیبرهای لیزری پلاستیکی کار گذاشته شده در تار و پود این فرش کلید این تکنولوژی جدید ارائه شده در دانشگاه منچستر می باشدسنسورهای الکترونیکی کوچک در لبه فرش به قدم های فرد واکنش نشان داده و سیگنال هایی را به یک کامپیوتر ارسال می کنند، و آنالیز این سیگنال ها به صورت کامل اثر پای فرد را آشکار می سازد. با برسی رفتار فرد و مشخص شدن حالت پایدار، حالت های غیر عادی تشخیص داده شده و سیستم واکنش نشان می دهد.هر ساله حدود 30 تا 40 درصد افراد مسن به زمین می خورند. که این اتفاق در افراد بالای 65 سال به وفور دیده می شود.

با ارائه این تکنولوژی و بهره گیری از تجارب فیزیوتراپ ها در تغییر نقشه این فرش می توان این اتفاقات را به حداقل رساند.تکنولوژی استفاده شده در این فرش همچنین میتواند وجود مواد شیمیایی یا آتش سوزی را شناسایی کرده و اعلام هشدار کند.به گزارش پارس ناز محققان به رهبری دکتر پاتریشا سکلی در انجمن علمی فوتون دانشگاه منچستر بر این اعتقادنند که فرش جادویی نه تنها می تواند از افتادن افراد جلوگیری کند بلکه میتواند تغیر در عادت راه رفتن را شناسایی کرده و فرد را مطع سازد.
دکتر سکلی می گوید:" این فرش می تواند گستره وسیعی از اطلاعات را در مورد شرایط افراد از قبیل شرایط بیولوژیکی، بو های مختلف بدن انسان و همچنین شرایط مختلف محیطی دریافت کرده و تغییر در رفتار را بر طبق شراید آشکار سازد."
<!-- / message --><!-- sig -->