دانشمندان دانشگاه هاروارد موفق به ساخت کوچکترين ربات جهان به اندازه يک حشره شده‌اند که مي‌تواند مانورهاي سريع روزمره حشرات را اجرا کند.

ربات «robo-fly» که از فيبر کربن ساخته شده، تنها کسري از يک گرم وزن داشته و از عضلات الکترونيکي ابرسريع براي تامين نيروي بالهايش برخوردار است.

به گفته سازندگان، رباتهاي کوچکي مانند فناوري آنها، ممکن است در نهايت در عملياتهاي نجات مورد استفاده قرار گيرد.

براي مثال اين ربات مي‌تواند در فضاهاي کوچک درون ساختمانهاي تخريب شده حرکت کند. robo-fly همچنين از چالاکي حشره‌مانند برخوردار بوده که به اين موجودات اجازه مي‌دهد بسيار سريع در زمان مواجهه با شکارچيان فرار کنند. اين کار تا حد زيادي از حرکات بسيار دقيق بالها بدست مي‌آيد.

بالها با متناسب‌سازي مداوم تاثير فعاليت بالابر و جلوبر در بدن حشره و ربات، با سرعت بسيار بالا، به آن اجازه معلق ماندن يا اجراي مانورهاي گريز را مي‌دهد.

بالهاي نازک و منعطف اين ربات مانند يک حشره واقعي حدود 120 بار در ثانيه برهم مي‌خورد. محققان با يک ماده خاص موسوم به ماده فيزوالکتريکي به اين سرعت بال زدن دست يافته‌اند.

دانشمندان با خاموش و روشن کردن سريع ولتاژ توانستند اين ماده را شبيه به عضلاتي کنند که بالهاي حشره را به حرکت وامي‌دارند.

اين فناوري به اين معني است که جريان هوا در بالاي بالها بيشتر از پائين آن باشد که باعث مي‌شود فشار هوا در زير بالها، ايجاد شود. اين تفاوت در فشار است که حرکت رو به بالا را توليد مي‌کند.

بال زدن، نيرويي رو بجلو ايجاد کرده که وزن حشره و مقاومت هواي پائين‌بر را خنثي مي‌کند.

هدف اصلي اين پژوهش درک چگونگي عملکرد پرواز حشرات و نه ساخت يک ربات مفيد بوده است.

نمونه کنوني اين ربات حشره به يک منبع نيروي خارجي متصل بوده اما به گفته دانشمندان، گام بعدي کوچک‌سازي بخش‌هاي ديگر اين فناوري است که براي ساخت يک ربات پرنده کاملا بي‌سيم مورد نياز خواهد بود.