دکتر Vineett bhatera از آمریکا سرطان تازه ای در انسان یافته است که بوسیله تماس با اکسید نیترات نقره بوجود می آید. هر موقع کارت شارژ خریداری کردید، آنرا با ناخن نخراشید چون حاوی یک لایه از اکسید نیترات نقره بوده که ایجاد سرطان پوست مینماید.
نکات بهداشتی مهم:
تماس های گوشی موبایل را با گوش چپ پاسخ دهید.
دارو را با آب خنک میل نکنید.
بعد از ساعت پنج عصر، وعدۀ غذائی سنگین میل نکنید.
صبح ها آب بیشتر و شبها آب کمتری بنوشید.
بهترین وقت خواب بین 10 شب تا 4 صبح می باشد. بعد از صرف غذا و دارو فورا دراز نکشید.
هنگامی که باتری موبایل به حد اقل رسیده باشد، به تماس ها پاسخ ندهید چون در آن حالت تشعشع آن 1000 برابر می شود.
مؤسسۀ تحقیقات غذائی آمریکا نتیجۀ جدیدی منتشر کرده است: چای را با فنجان پلاستیکی ننوشید،
هیچ غذائی را در ورق یا ظروف پلی اتیلن میل نکنید.
پلاستیک پلی اتیلن به گرما واکنش نشان داده و 52 نوع سرطان را موجب می شود.