خیلی از دوستان چون به دلایلی نمیتونن در ازمون ازمایشی شرکت کنن میخوان بر اساس برنامه مطالعاتی این ازمون ها برنامشونو تنظیم کنن! پس برنامه کانون رو استفاده ببرید! منبعشم سایت بقلیه!


رشته تجربی Tajrobi-4-[www.maktabestan.ir] از اینجا دانلود کنه!

رشته ریاضی! Riazi-4-[www.maktabestan.ir] اینجا!!

رشته هنر Honar-[www.maktabestan.ir] اینجا!!!

انسانی هام که دیگه حوصله ندارم بذارم نه شوخی میکنم! چون هم رشته ای هستیم کارتون رو اسون کردم!(ارادتمند انسانی ها)

1.jpgعمومی!

2.jpgتخصصی!

من که نپسندیدم!!!! خودم راه خودم رو میرم! کانون کانون میکردن این بود؟؟ نه نه! نپسندیدم!!!!!!!! میرم سنجش!!! موفق باشید