منم دوم تجربیم اما تو منطقه 1
به رتبه 1 فک میکنم :yahoo (4):
ولی مثل شما نه
تو کنکور قرار نیست ساعت مطالعه تون دخالت داده بشه
مهم اینه کیفیت مطالعه تون چقدره
به نظر من بهتر اینه الان واسه معدل تمرکز کنین بعد امتاحانا تستای کنکور سال 2 و پیش خوانی سال 3 و اگه رسیدین تستای کنکوریش