نظرات همه محترمه ولی لطفا بچه ها رو الکی گمراه نکنید
دینی از 93 به بعد خیلی متن محور و کتاب محور شد ، تست تالیفی ضعف های خوندن مارو به شدت جبران میکنه
الان خیلی راحت تا یه ماه مونده به کنکور وقت...