سلام
تالیفی ها استباه دارن در ضمن ساده اند بهتره ازمون های ازمایشی رو بزنی:))